Покупка на имот в Баня

Подреди по:


Не можете да намерите подходящ имот за вас? , ние ще Ви помогнем!

За Купувачи

Процедура по закупуване на имот:

След като вече сте избрали най-добрият за Вас имот, сега следва да го резервирате. Резервацията се осъществява с подписването на Договор за Депозит и депозирането на сума в размер на 2000 Евро. Сумата по депозита се приспадната от продажната цена на имота. След като е получено плащане за резервация, имота ще бъде спрян от продажба и няма да се предлага на други клиенти.

Предварителен договор

Нашите юристи проверяват цялостната документация на съответния имот и съставят Предварителен договор. Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот представлява съглашение между Продавача и Купувача. Договорът съдържа основните елементи на окончателния договор /данни за Продавача и Купувача, данни за имота, цена, срокове и др. Предварителният договор за покупко-продажба не прехвърля собствеността; с него само се удостоверява поетото завбъдеще задължение да се сключи окончателен договор - Нотариален акт, с който се прехвърля правото на собственост.

Предварителният договор задължително се съставя в писмен вид. При подписване на Предварителния договор Купувачът заплаща на Продавача задатък в размер на 10% от стойността на имота.

Нотариален акт

Нотариалният акт /удостоверяващ предаването на собствеността и правото на собственост/ се извършва при Нотариус, в чийто район се намира имотa. След подписването му от Продавача и Купувача, и след заплащането на окончателната сума за имота от Купувача, Нотариусът представя нотариалният акт в Имотния регистър при Агенция по вписванията. Съдия по вписванията внася съответните изменения на обстоятелствата по партида на имота в държавен регистър.

Цялостният процес по закупуването на имот, нормално продължава около 30 работни дни за завършени имоти.